Den norske patologforening

2012

Disputas om sarkomer i Tromsø

Et samarbeidsprosjekt mellom UNN og sykehuset i Arkangelsk i nordvestre Russland fører til doktorgrad: patologen Andrej Urjevich Valkov har de siste årene delt sin tid mellom diagnostikk og forskning i Tromsø. 6.september forsvarer han sitt arbeid om molekylære markører av prognostisk verdi ved bløtdelsarkomer.
29. august 2012

Arbeidets tittel er "Molecular prognostic markers in soft tissue sarcomas. A retrospective tissue microarray based study with emphasis on proteins assosiated with tumor growth and differentiation".  Prøveforelesningen tar for seg molekylærgenetikken i sarkomene.
Rundt 250 sarkomer av ulik type (ikke GIST) har vært undersøkt på en rekke markører. En tredel av svulstene kommer fra russiske pasienter. Hovedveileder for arbeidet har vært Lill Tove Rasmussen Busund. Sammendrag og nærmere beskrivelse av veiledere, samt sted for disputas og prøveforelesning finnes på UiTs hjemmeside.