2012

17. desember 2012

God jul fra styret

Styreleder oppsummerer før årsskiftet og takker for stor og god innstats fra medlemmene i året som snart er over. Ying Chen har besøkt mange patologiavdelinger og fått en rekke gode innspill. Og de som ikke er besøkt i år, kan regne med visitt i 2013.
15. desember 2012

Forsknings- og reisestipend 2013

Snart et nytt år - og en ny mulighet til å søke DNPs stipend: 100 000 kroner deles ut til medlemmer som vil forske eller fordype seg utenfor Norges grenser. Søknadsfrist er 30. januar. Retningslinjene finner du her.
06. desember 2012

For sent når vi kommer til palliativ behandling -

er kommentaren fra DNPs leder Ying Chen til Dagens medisin om Ny nasjonal kreftplan. Dagens medisin slår kritikken stort opp i siste nummer. Kreftplanen slo alle rekorder i hastearbeid, med konstituering kort før sommerferien og få ukers leveringsfrist, og patologene er ikke alene om å komme med kritikk. Den detaljerte handlingsplanen DNP foreslo, og som ble kuttet til det ugjenkjennelige, vil styret nå bearbeide og legge fram for årsmøtet i mars.
05. desember 2012

Ricardo Laurini, 21.11.1945-22.11.2012

En gründer er gått bort, skriver Borghild Roald og kolleger fra Ullevål om sin kollega. Laurini avsluttet sitt mangfoldige yrkesliv ansatt ved avdeling for patologi OUS, Ullevål og var internasjonalt kjent for sine kunnskaper i placenta og perinatalpatologi. Han bisettes fredag 7.12., fra Nesodden kirke kl 13.00.
28. november 2012

Ingen uforsvarlig HPV-testing ved patologiavdelinger

Konklusjonen fra Statens Helsetilsyn er nå klar: Ingen av de patologiavdelinger som har benyttet RNA-basert test i sekundærscreening har handlet uforsvarlig.
12. november 2012

Lars Akslen i spissen for Fremragende forskning

Forskningsrådet utnevner i dag 13 nye senter for fremragende forskning. Én gruppe som slapp gjennom nåløyet er Centre for Cancer Biomarkers, ledet av patologen, professor og tidligere DNP-leder Lars Akslen. En stor prestasjon fra et fantastisk forskningsmiljø ved Gades institutt i Bergen. Et eksempel til etterfølgelse. Vi gratulerer!
08. november 2012

Viktig forskning på celleforandringer på livmorhals

Nok en gang utgår en doktorgrad på HPV fra patologen i Stavanger. 9.november forsvarer Ane Cecilie Dæhlie Munk sin avhandling "Molecular biomarkers, human papillomavirus-genotypes and clinical factors in regression prediction of cervical intraepithelial neoplasia grades 2-3". Ved hjelp av vevsmarkører og HPV-analyse mener Munk og medforskere å kunne skille ut pasienter som har høyere sannsynlighet for spontan tilbakegang. Kondombruk etter dysplasidiagnosen er en av de faktorer som kan bidra til spontan tilbakegang, men dette gjelder ikke hvis dysplasien er assosiert med HPV 16. Hvorfor får man vite mer om i disputasen.
07. november 2012

At hjerter brister

er hva kollega Nordrum i følge Forskning. no tenker på når han håndterer silikonhjerter i Trondheim. En rimelig upresis diagnose, tenker man da - og det rett før Nordrum skal holde kurs sammen med hjertepatologen Mary Sheppard fra London..?
27. oktober 2012

Max Perls (1843-1881)

var tysk patolog og jernfargingens far. La oss håpe det nå er siste gang vi ser fargemetoden omtalt som "Perl" eller "Perl's" og uttalt med engelsk betoning. Han var født i Danzig!

Side 1 av 4