Den norske patologforening

2012

Fem nye æresmedlemmer oppnevnt!

Etter 14 år med tørke tok det avtroppende styret sats og valgte hele fem verdige nye æresmedlemmer. Alle har på ulikt vis promovert foreningen og vært i den faglige frontlinjen gjennom sitt liv som patolog. Vi gratulerer Leif Bostad, Helge Stalsberg, Olav Anton Haugen, Frøydis Langmark og Tor Jacob Eide!
12. mars 2012

Se under Æresmedlemmer for nærmere om deres bakgrunn og meritter.