Fokus på patologmangel

Store oppslag i Dagens Næringsliv 8.5. gir håp om tiltak, selv om ikke alle patologer er enige i forslagene til løsning. Situasjonen i dag er langt på vei en følge av at patologene er glemt i planleggingen av nye helsetiltak. Innføring av nye screening-program, manglende styring av prøvetaking med diagnostiske følger (PSA!), innføring av nye markør-bestemte behandlingsløp i klinikken og skjerpede krav til behandlingsfrister må følges opp med ressurser til alle ledd i rekken av de som skal gjøre jobben!
Restbunke Stavanger
Restbunke Stavanger

 Oppslaget i Dagens Næringsliv er nok et ekko av debatten på Årsmøtet, der avtroppende leder la fram misforholdet mellom økt prøvemengde og legestillinger. Patologforeningens nye styre har nå i oppgave å samle troppene, og må snarest ta stilling til spørsmål som både gjelder jobbglidning og patologflukt til private. Det er ingen hemmelighet at det er strid om i hvilken grad noe av patologenes arbeid bør og kan delegeres til ikke-leger. Og at private laboratorier trekkes fram som en redningsplanke, kamuflerer det egentlige problemet: At vi samlet sett har for få patologer til å håndtere nye krav og økt prøvemengde og at patologer ikke kan erstattes av maskiner! En vekst av de to private laboratoriene vi har i Norge i dag vil måtte gå på bekostning av leger ved de offentlige patologiavdelingene!
Kanskje på tide å samle avdelingslederne i et felles strategimøte?

DN-innlegget finner du som pdf til høyre.  Vi har også scannet innlegget til avtroppende og ny DNP-ledere i Dagbladet 1.5.

PS fra red: Oppslaget i Dagens Næringsliv førte til en lederartikkel 10.5., der DN går ut med et varmt forsvar for å sette bort diagnostikken til private laboratorier, noe som ikke er overraskende ut fra innleggets vinkling. Det er å håpe at politikerne ikke tror at dette er et reelt alternativ! I så tilfelle har avdelingsleder ved OUS laget ris til egen bak. Det er stort sett leger fra Oslo-regionen som holder driften i det private igang. Og - tilfelle noen skulle ha misforstått: Patologer kan ikke erstattes av fancy maskiner.

Avdelingsoverlegen i Stavanger har hengende en nyttig påminnelse om tiltak når bunken blir for stor..