For sent når vi kommer til palliativ behandling -

er kommentaren fra DNPs leder Ying Chen til Dagens medisin om Ny nasjonal kreftplan. Dagens medisin slår kritikken stort opp i siste nummer. Kreftplanen slo alle rekorder i hastearbeid, med konstituering kort før sommerferien og få ukers leveringsfrist, og patologene er ikke alene om å komme med kritikk. Den detaljerte handlingsplanen DNP foreslo, og som ble kuttet til det ugjenkjennelige, vil styret nå bearbeide og legge fram for årsmøtet i mars.

Kreftplanen og DNPs høringsnotat til denne finner du her.