Forskning på heat shock proteiner ga overskrifter

- og det med rette. Nok en gang har forskningen ved patologiavdelingen på Haukeland vekket oppsikt. Oddbjørn Straume har i samarbeid med forskere i Boston vist hvordan påvirkning av angiogenesen gjennom nedregulering av HSP27 kan bremse tumorvekst, vist i brystkreft og melanommodeller i mus. Forskerne har også funnet at høy ekspresjon av HSP27 er assosiert med dårlig prognose i kliniske humane tumorserier. 1. pinsedag var nyheten om PNAS-artikkel på førsteside i både VG og Dagbladet.

Førsteforfatteren Oddbjørn Straume har arbeidet med angiogenese i mange år og disputerte på temaet i 2002. Veileder den gang var Lars Akslen, som også nå er medforfatter og dessuten kontaktperson for PNAS-artikkeln. Hele artikkelen i PNAS finner du som vedlegg til høyre.