Forskningsprisen til Hrvoje Miletic fra Haukeland

Miletic, som er nevropatolog, fikk prisen for forskning på glioblastom-modeller i dyr. I et spennende foredrag viste han hvordan forskningsgruppen har påvist to typer glioblastomer; en såkalt invasiv og en kardannende type, og at man gjennom blokkering av EGFR-reseptor, som er amplifisert i den invaisive typen, kan provosere et skifte fra en tumortype til en annen. Arbeidet vil kunne få behandlingsmessige konsekvenser.Mer om Hrvoje Miletic og de andre prisvinnerne Christina Vogt og Kristi Krüger får du i artikkelen.

Forskningsprisvinner

Prisvinner med påskeegg og diplom

Hrvoje Miletic er tysk statsborger med medisinstudium fra Bonn, Hamburg og Wien. Spesialist i neuropatologi ble han i 2007, samme år som han også disputerte i Køln. Til Bergen kom han i 2007, først som post-doc med en 20% stilling ved Gade, fra 2010 er han overlege og professor.
Miletic har fra 2008 mottatt støtte fra Forskningsrådet og ble tildelt 7,2 milllioner for perioden 2012-2015. Prisen fra DNP er på kr. 10.000.

Prisen for beste poster gikk i år til en medisinstudent, også hun fra Bergen. Kristi Krüger fikk prisen for biomarkørforskning på brystkreft. Komiteen bemerket at posteren var skrevet slik at man fikk lyst til å lese mer. Vi beklager at billedkvaliteten neppe tillater denne øvelsen her.

Sist, men ikke minst: prisen for beste påskeegg, som i år gikk til Overlege Christina Vogt fra St.Olavs hospital. Christina er spesielt opptatt av foster og barnepatologi og vant egget med et kasus om feilutvikling av lungevener, se påskeegget her.

Christina Vogt