Den norske patologforening

2012

Gale kreftpremisser

-er tittelen på et motinnlegg i DN i dag 15.5. DNP-leder Ying Chen og leder for spesialitetskomiteen Rune Lilleng imøtegår de feilaktige konklusjonene i utspillet om privatiseringsmuligheter i patologien. Å satse på private betyr å fjerne kompetente patologer fra det offentlige - og er ingen løsning. DNP-lederen har fått en rekke reaksjoner på utspillet fra de tre avdelingssjefene siste uke, med påpekning av farene ved ytterligere jobbglidning og privatisering.
15. mai 2012

Ikke overraskende har DN på samme side et innlegg fra Legemiddelindustrien om hvorfor det private skal fjerne kø (se innlegg hel side).  Det vil neppe bety kvalitetsheving av kreftdiagnoser.

Innlegget i Dagens næringsliv i dag finner du til høyre.

 Dagbladet har i dag også lagt ut tidligere innlegg på nett, med overskiften Ingen Patologer, ingen Kreftbehandling. 

PS. I et intervju i Bergensavisen modifiseres bildet fra Haukeland noe. 90% av prøvene er besvart innen 9 virkedager. Se hele oppslaget til høyre på siden.