God jul fra styret

Styreleder oppsummerer før årsskiftet og takker for stor og god innstats fra medlemmene i året som snart er over. Ying Chen har besøkt mange patologiavdelinger og fått en rekke gode innspill. Og de som ikke er besøkt i år, kan regne med visitt i 2013.
styret-foran-juletre-2012.JPG
Hege, Anne Pernille, Wenche, Ying, Tor-Arne og Magnus.

Kjære kolleger!                   

 Vi har fått smake vinteren på forskjellig vis alt etter hvor vi bor i landet, men uansett står julen for døren, og det ser vi frem til!

Jeg vil takke for stor og god innsats fra tallrike medlemmer i løpet av året som er i ferd med å avsluttes. Kurs-arrangørene og faggruppene har lagt ned mye arbeid og bidratt i den viktige gjerningen med å holde den faglige standard høy. Vår nettredaktør, Cecilie Alfsen, har fått pris for best foredrag i forbindelse med emnekurs for allmennleger. Tett dialog og kommunikasjon med klinikere og andre institusjoner er viktig i vårt fag.

I vårt arbeid med å synliggjøre patologifaget i media og hos politikere har jeg fått svært god hjelp og støtte fra mange dyktige kolleger. Det er gledelig å se at flere avdelinger har fått ekstra overlege- og LIS stillinger i dette året. Vi må utdanne flere dyktige patologer.

Mye arbeid er også blitt gjort av medlemmene i forbindelse med kreftstrategiplanen, dessuten er kvalitetsutvalget i full gang med nasjonal diagnostisk standard og maler, koding og planen om akkreditering. DNPs leder og leder for spesialitetskomiteén har også deltatt aktivt i flere møter som Helsedirektoratet innkalte til angående endring av spesialitetsstruktur.

I dette året har jeg besøkt mange patologiavdelinger i Norge og har møtt enorm gjestfrihet og velvilje, og jeg har fått mange gode innspill. I løpet av neste år regner jeg med å ha besøkt alle avdelingene.

Det gjøres også forskning av høy kvalitet, og Center for Cancer Biomarkers, som ledes av professor Lars Akslen, har nylig blitt utnevnt til Senter for fremragende forskning, noe som er til stor glede for hele patologimiljøet. Forskningsutvalget jobber fortsatt aktivt med å for fremme vitenskaplige utvikling.

 Vi ser frem til det nye året og ønsker alle vel møtt på årsmøtet mars 2013 i Trondheim.

På vegne av styret ønsker jeg alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år!

Ying Chen, styreleder DNP