Ingen uforsvarlig HPV-testing ved patologiavdelinger

Konklusjonen fra Statens Helsetilsyn er nå klar: Ingen av de patologiavdelinger som har benyttet RNA-basert test i sekundærscreening har handlet uforsvarlig.

Helsetilsynets brev er en respons på en henvendelse fra Norsk gynekologisk forening i september 2011, der det ble antydet uforsvarig praksis ved flere avdelinger. Helsetilsynet påpeker at retningslinjene for oppfølging og kontroll ikke i tilstrekkelig grad har presisert hvilken HPV-test som skulle brukes  og er av den oppfatning at de ulike helseforetakene i hovedsak har fulgt de retningslinjene som var gjeldende på valg av HPV-test i sekundærscreeningen. 
Hele brevet fra Helsetilsynet finner du på denne lenken.