Den norske patologforening

2012

Kreybergs pris til Ráki og GravdalKreybergs pris deles ut hvert skuddår, den 29. februar, til den som har skrevet den beste avhandlingen innen eksperimentell patologi de siste 4 årene. Førsteprisen på 150 000 kroner gikk til Melinda Ráki fra Rikshospitalet, andreprisen på 75 000 kroner til Karsten Gravdal fra Haukeland.

19. februar 2012

Melinda Ráki

Melinda Ráki har i sin doktoravhandling Antigen presentation and T cell response in celiac disease fra 2008 presentert data som øker forståelse av tarmsykdommen. Vi siterer fra hennes egen presentasjon fra 2008: Ved cøliaki er det kronisk betennelse i tynntarmslimhinnen som skyldes en uhensiktsmessig immunrespons mot gluten-proteiner i hvete og mot liknende proteiner i bygg og rug. Dette arbeidet har undersøkt mekanismer for antigen presentasjon i cøliaki. I tillegg er det utviklet et mulig diagnostisk verktøy basert på påvisning av gluten-spesifikke T-celler i blod.
I cøliaki er det antigen presenterende celler i tarmveggen som presenterer gluten til T celler. Ved gjenkjennelse av gluten vil T cellene sette i gang et immunsvar som ødelegger tynntarmslimhinnen. Vi har undersøkt hvilke antigen presenterende celler som presenterer gluten-peptider i tarmlesjoner hos pasienter med cøliaki. Dendrittiske celler viste seg å være det viktigste populasjon av antigen presenterende celler. Disse cellene viste en opphopning i cøliakilesjonen og de hadde en aktivert fenotype.
Vi har også funnet at gluten-spesifikke T-celler kan påvises i blodet av cøliakere med væskecytometri teknikk med såkalte HLA-tetramerer etter en kortvarig glutenprovokasjon. Vi har håp om at metoden kan brukes til å diagnostisere pasienter som står på glutenfri diett, men som ikke har fått en sikker diagnose ved vurdering av tynntarmsbiopsi. I slike tilfeller må man i dag provosere med glutenholdig kost i flere måneder før man kan stille en sikker diagnose med tynntarmsbiopsi. Tetramer-metoden kan kanskje også brukes til å teste effektiviteten av nye behandlinger for cøliaki som det for tiden pågår en intens aktivitet for å utvikle.

Det knyttes store forventinger til funnet av gluten-spesifikke T-celler i blod, et arbeid som ble presentert i PNAS i 2007 og presentert særskilt i Tidsskriftet. Melinda har blitt i patologien og er i under spesialisering ved patologiavdelingen på Rikshospitalet. Hennes veileder på doktorgradsarbeidet var Ludvig M Sollid.

Karsten Gravdal
Karsten Gravdal disputerte i 2011 med arbeidet Angiogenesis and Epithelial-Mesenchymal Transition in Prostate Cancer under veiledning av Lars Akslen og Ole Johan Halvorsen. Kreftsvulster er avhengige av nydannede blodkar for å vokse, og i studien presenteres en helt ny måte å måle dette på. Høy karvekst var assosiert med redusert pasientoverlevelse.
Internasjonalt forskes det på å finne effektiv behandling rettet mot karvekst. Målet er at slik behandling skal bremse vekst av svulster og spredning av sykdommen samt vekst av dattersvulster, siden disse trinnene i kreftutvikling er avhengig av karvekst. På sikt kan den nye metoden få nytteverdi i kartlegging av pasienter egnet for terapi rettet mot karvekst.
For å invadere og spre seg i kroppen, løsner kreftcellene fra hverandre, endrer form og blir bevegelige, blant annet ved endringer i overflatemolekyler. Studien viser at slike endringer var relatert til dårligere prognose. For å oppnå økt bevegelighet ser kreftcellene ut til å gjenbruke deler av et celleprogram som også styrer normal cellevandring i fosterlivet. I studien kartlegges molekylære faktorer som regulerer gen-uttrykket bak slike cellevandringer i prostatakreft, og forekomst av disse var assosiert med dårligere prognose blant pasientene. Funnene tyder også på at slik cellevandring er samordnet med økt karvekst.
Internasjonalt forskes det på å finne effektiv behandling rettet mot karvekst. Målet er at slik behandling skal bremse vekst av svulster og spredning av sykdommen samt vekst av dattersvulster, siden disse trinnene i kreftutvikling er avhengig av karvekst. På sikt kan den nye metoden få nytteverdi i kartlegging av pasienter egnet for terapi rettet mot karvekst, noe som kan få betydning for målrettet behandling av denne pasientgruppen.  Karsten er ansatt som  overlege i patologi ved Haukeland universitetssykehus.

 

 Prisutdelingen finner sted i Universitetet i Oslos Gamle Festsal 29. februar. Vi gratulerer!