Den norske patologforening

2012

Lars Akslen i spissen for Fremragende forskning

Forskningsrådet utnevner i dag 13 nye senter for fremragende forskning. Én gruppe som slapp gjennom nåløyet er Centre for Cancer Biomarkers, ledet av patologen, professor og tidligere DNP-leder Lars Akslen. En stor prestasjon fra et fantastisk forskningsmiljø ved Gades institutt i Bergen. Et eksempel til etterfølgelse. Vi gratulerer!
12. november 2012

Mer om pris-kandidatene kan du finne på Forskningsrådets hjemmeside . Senteret er nærmere beskrevet på nettsiden til UiB.