Den norske patologforening

2012

Oppmykning av takstregler for HPV-test mm

Det har nylig vært to oppmykninger når det gjelder tolkningen av flytskjemaet for HPV-testing i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. 1. Det er ikke lenger nødvendig å være streng på tidskriteriet. Selv om cytologisk kontrollprøve ikke er tatt minst 6 måneder og maks 12 måneder etter indexprøven, kan den likevel analyseres. 2. Kvinner med gjentatte celleforandringer (ASC-US / LSIL x 2) kan følges opp med ny cytologisk prøve etter 12 måneder selv om HPV-test er negativ.
24. juni 2012

Nyhetene om dette er tilsendt fra kollega Sveinung Wergeland Sørbye i Tromsø:

Om oppmykningen av tidsperspektivet for HPV-testing, se nyhet på NFKC.  

UNN sendte i april et brev til Helsedirektoratet der de påpekte at risiko for CIN2+ hos kvinner med gjentatte celleforandringer og negativ HPV-test var omtrent den samme, uavhengig om HCII eller Proofer var benyttet. Fordi sykehus som har brukt HPV mRNA test alltid har fulgt opp disse kvinnene med ny celleprøve etter 12 måneder, mente UNN at det ville være naturlig å opprettholde denne praksisen også ved bruk av HPV DNA test.

Helsedirektoratet har nå svart på brevet om manglende muligheter for oppfølging av kvinner med gjentatte celleforandringer ved negativ HPV-test. Helsedirektoratet understreker at det fremdeles er rom for individuell vurdering og at kvinner med gjentatte celleforandringer (ASC-US / LSIL x 2) og negativ HPV-test kan følges opp med ny celleprøve dersom m,an finner grunn til dette.

Sørbye forteller at de derfor vil anbefale at alle kvinner med ASC-US / LSIL x 2 og negativ HPV-test blir fulgt opp med ny cytologisk prøve om 12 måneder. Man vil altså gå tilbake til praksis slik den var før HPV-test ble innført i sekundærscreening og slik praksis har vært ved sykehus som brukte HPV mRNA test. UNN kommer nå til å gjenoppta sine tidligere rutiner slik at alle kvinner med gjentatte celleforandringer får nødvendig oppfølging uavhengig av HPV-status.

Brevene, det siste flyskjemaet og argumentasjonen til Sørby finner du til høyre på siden.