Den norske patologforening

2012

Patologmangel struper behandlingsgarantien

er tema i dagens Dagens Medisin. Under overskriften "Patologmangel er kreftflaskehals" referer DNPs leder Ying Chen tallene fra årsmøtet. Antall stillinger innen patologifaget har vært uendret de siste fem årene, men prøvetall og kreftrelaterte spesialundersøkelser har økt dramatisk.Flere avdelinger praktiserer i dag en desperat sortering av prøver i bunker etter "sannsynlig haster" og "kan sannsynligvis tåle å ligge i kø".
12. april 2012

Les selv i Dagens medisin.