Takk til alle kursarrangører - og god sommer!


Det nærmer seg fellesferie! I den anledning rettes oppmerksomheten mot alle møte- og kursarrangører i halvåret som var! Det er et utrolig arbeid som nedlegges for å spre faglig nytt til kolleger. Det meste er ubetalt, må gjøres på fritiden og er basert på uegennyttig entusiasme og dugnadsånd. Og nivået er kjempebra! En stor takk altså til alle som har bidratt med overskudd og kunnskaper!! La oss håpe at dere også rekker å komme ajour med diagnostikken før hetten legges over mikroskopet og dere vandrer ut i sommersola....
Sol og sky
Sol og sky

Forskningskurs, lymfomer, sarkomer, molekylærpatologi og cytologi, alt dette er rukket over på knappe 6 måneder. En rekke internasjonale eksperter har besøkt landet og bidratt med nytt innen gyn, bryst, thyreoidea, hud og uro. Har vi glemt noen? I så tilfelle beklages! (nettsiden sletter kursene etterhvert og korttidshukommelsen er sviktende nå før ferien..)

Dessverre kan nettredaktøren ikke selv delta på alle kurs, men referater mottas gjerne.Bildene nedenunder er tilsendt av Birger Laane og er tatt fra MDA-kurset i Oslo. Rune Lilleng var arrangør.

MDA kurs

Professor Jay Y. Ro ovenfor var en entusiastisk foredragsholder og tok for seg absolutt alt innen blære, nyre og prostata. Nedenunder er Rune flankert av hudpatologen Victor G Prieto og thyreoidea-eksperten Cesar A Moran. Alle tre arbeider ved MDA i Boston.

MDA kurs

Og husk: får vi filene blir så mye som mulig lagt ut på nettet! Filene fra MDA-kurset er snart lagt alle sammen, se under oversikten over digtialiserte kurs. Og savner du noe, så si fra!