Viktig forskning på celleforandringer på livmorhals

Nok en gang utgår en doktorgrad på HPV fra patologen i Stavanger. 9.november forsvarer Ane Cecilie Dæhlie Munk sin avhandling "Molecular biomarkers, human papillomavirus-genotypes and clinical factors in regression prediction of cervical intraepithelial neoplasia grades 2-3". Ved hjelp av vevsmarkører og HPV-analyse mener Munk og medforskere å kunne skille ut pasienter som har høyere sannsynlighet for spontan tilbakegang. Kondombruk etter dysplasidiagnosen er en av de faktorer som kan bidra til spontan tilbakegang, men dette gjelder ikke hvis dysplasien er assosiert med HPV 16. Hvorfor får man vite mer om i disputasen.

Veileder for arbeidet er Jan PA Baak. Les mer på nettsiden til UiB her.