Den norske patologforening

2012

Ying Chen er ny leder!

Ikke bare valg, men også debatt på årsmøtet i Bergen. Økningen av antall diagnostiske undersøkelser de siste fem år ble av Lars Akslen betegnet som dramatisk, med økning av biopsitall med 16 % og avanserte spesialundersøkelser med hele 75 %. Det siste skyldes i vesentlig grad nye prognostiske markører ved kreftbehandling. Når antall overlegestillinger i den samme 5-årsperioden har økt med kun ett årsverk, er det forståelig at arbeidssituasjonen flere steder oppleves som kritisk. Ying Chen overtok roret som ny leder i DNP og er alt i gang med å forklare politikerne om hvorfor ressursmangelen i patologien vil kunne utgjøre en "flaskehals" i kreftbehandlingen.
10. mars 2012
yin kuttet 3
Avdelingsoverlege Yin Chen fra Ahus er ny leder i DNP

Yin Chen har mange års erfaring fra avdelingsledelse i Tønsberg og Lørenskog og fagforeningserfaring både fra patologforening og cytologforening. Øvrige styremedlemmer  ble Wenche Reed (gjenvalg), Hege Aase Sætran (gjenvalg), Tor Arne Hansen (opprykk fra vara), Magnus Røger (nyvalg), Anne Pernille Dyrbekk (nyvalg), varamedlem Gitta Turowski (tidligere styremedlem).

Påtroppende styre får en oppgave ikke bare med å bidra til å "bedre grensesnittet mot befolkningen", som det ble uttalt fra salen. Flere avdelinger greier ikke lenger arbeidsmengden og har sendt prøver fra seg, noe som går ut over kvaliteten og dessuten koster sykehusene dyrt. Rekrutteringsselskaper støvsuger landet for pensjonerte spesialister, men det hjelper lite så lenge hjemlene ikke er der.Tallene slik de ble oppsummert av avtroppende leder Lars Akslen finner du i vedlegget til høyre.

Møtet var godt besøkt med full sal til siste minutt og satte dessuten rekord i antall sakspapirer. Styret har med sin sterke forskningsprofil bidratt til å rette fokus mot forskning i patologifaget og publisert en rekke viktige dokumenter om bl.a. forskningssamarbeid og biobankhåndtering, men problemet med at store prosjekter blir initiert uten at patologers kompetanse eller ressurser er vurdert, er fortsatt stort. I den anledning hadde styret invitert Professor Guiseppe Viale fra Milano, som i foredraget "The role of the pathologist in the era of personalized medicine" kom med flere dyrekjøpte eksempler på feilslått forskning på vev som ikke var vurdert av patologer. Samtidig anklaget han kolleger for narsistisk å briljere med nye morfologiske entiteter, mens de overlot den "kjedelige" reseptortellingen til de minst erfarne. Patologens rolle er i fronten av pasientbehandlingen, påpekte Viale, og fokus har for lengst skiftet fra tumortype og utbredelse til biologi og behandlingsrespons.  Morfologien er fortsatt viktig, men bare en del av hva patologene i dag skal bidra med for en best mulig behandling. Et inspirerende og ikke minst lærerikt foredrag fra en fantastisk foreleser!

Totalt var 71 kolleger tilstede i Bergen og 18 av 20 avdelinger representert.

Påskeeggene er lagt ut her.
Kursheftet med alle abstrakt og deltakerliste finner du som vedlegg her.