Den norske patologforening

2013

Disputas i Bergen: Kreft i livmorslimhinnen

Mandag 30.september forsvarer Elisabeth Wik sin doktorgardsarbeid om prognostiske markører ved livmorslimhinnekreft, som er den vanligste form for underlivskreft blant kvinner i den vestlige verden. Noen svulsttyper i endometriet er mer aggressive og det histologiske utseende er ikke tilstrekkelig for å kunne identifisere disse. Wik har bidratt til en rekke publikasjoner om aktuelle biomarkører for slike svulster. Hennes siste arbeid fra mai i år viste uavhengig prognostisk verdi av høy ekspresjon av Stathmin. Hun har tidligere bidratt til dokumentasjon av blant annet DNA-ploiditet som prognostisk viktig.Elisabeth Wik er til daglig lege i spesialisering (LIS) ved avdeling for patologi på Haukeland.
25. september 2013

Arbeidet har tittelen Endometrial carcinoma: a step closer to individualized therapy? Exploring transcriptional alterations in relation to prognostic biomarkers.
Veiledere er Helga Salvesen fra gyn.avdeling og patologen Lars Akslen.

Prøveforelesningen vil gi en innføring i molekylære biomarkører og den kliniske nytten av disse.

Pressemeldingen om disputasen finner du her.