2013

11. desember 2013

Julehilsen fra styreleder

Kjære medlemmer! Julen er i anmarsj, året går mot slutten, og jeg vil med dette takke alle medlemmer som har gjort en stor innsats i løpet av året som er gått. 2013 har vært travelt på mange fronter. Arbeidsmengden for patologer i Norge er fortsatt økende pga flere prøver og mer komplekse undersøkelser. Dette er viktig å synliggjøre og landets nye regjering har forstått at patologer er viktige brikker i diagnostikk og behandling av kreft. Vi ser frem til at dette avspeiles i politikken.
06. desember 2013

Julegave fra DNP? Reisestipend!

Ønske om å komme deg ut, se andre avdelinger, lære nye metoder? Med litt planlegging kan du få det til. Patologforeningen fordeler hvert år inntill 100.000 kroner til formålet. Informasjon om stipendordningen finner du under Forskning. Informasjon om hva andre har brukt stipendiet til finner du i tidligere reisebrev, sist fra Sverre Torp. Søknadsfrist er 30. januar 2014.
02. desember 2013

Erik Engebjerg

I nesten en generasjon har patologiavdelingen i Molde vært ensbetydende med Erik Engebjerg, et solid dansk innslag i norsk patologi. Avdelingen i Molde ble opprettet i 1971, men fungerte bare i et par år før den måtte stenge grunnet legemangel. Som fersk patolog fra Odense bygget Erik Engebjerg avdelingen opp igjen og drev den i perioder alene. I 1979 organiserte han flytting fra den tidligere lukkede anstalten avdelingen var lokalisert i, til nye lokaler med landets mest spektakulære utsikt. Mange vil huske hans saftige innlegg på patologforeningens årsmøter. 4. august døde han, 76 år gammel. Avdelingsledelsen i Molde minnes sin kollega.
24. november 2013

Regransking er viktig som kvalitetssikring!

Av økonomiske grunner vil OUS ikke lenger innkalle prostatapreparater for ny gransking hvis diagnosen er stilt ved annet sykehus. Hvis dette gjennomføres – og sparetiltakene også brer seg til andre diagnosegrupper, vil en viktig del av kvalitetssikringen innen patologi i Norge forsvinne. Patologforeningen bør diskutere hvordan dette skal organiseres skriver nettredaktøren i et personlig innlegg.
19. november 2013

Ole Scott Knudsen er død.

Scott Knudsen døde 16. september, kort etter å ha fylt 91 år. De som var innom patologen ved det tidligere Radiumhospitalet kjenner alle "Scotten", den vennlige og blide patologen som aldri lot oss merke at vi forstyrret. Hans lavmælte beretninger fra togtransporten av medisinsstudenter til Buchenwald gjorde inntrykk. Toget sto i Freiburg i Baden-Würtemberg under de alliertes massive bombing av byen i november -44 og studentene måtte hjelpe med redningsarbeidet. Hans historie om forskere i hvite frakker og hvite mus i ruinene i universitetsområdet er blitt sittende.
14. november 2013

På besøk i Newcastle

Med reisestøtte fra DNP dro nevropatologen Sverre Torp for to uker fra Trondheim til Newcastle. Vi gjengir hans reisebrev, der han bl.a. forteller at universitetssykehuset der patologen også holdt til, snart skal flytte fra lokalene på bildet. Sannsynligvis til mindre pittoreske omgivelser! Og følg med; snart er det utlysning igjen: Stipendmidler har de siste årene vært utlyst med søknadsfrist 30. januar. Retningslinjene finner du under Forskning.
27. oktober 2013

Obduksjonsteknikere og sertifisering

Takket være ildsjeler i NMT (Norske medisinfaglige teknikeres forening) ser det ut til at et utdanningsløp for "laborantene" snart kan bli en realitet. Teknikerne Lars Thomas Lien fra Lillehammer og Eli-Mathea Skåre fra Tønsberg har utarbeidet en detaljert plan for et sertifiseringsløp for obduksjonsteknikere, basert på dokumentert praksis, et nettbasert kurs i anatomi og et sertifiseringskurs. Planene er at et slikt kurs skal kunne holdes første gang høsten 2014.
25. september 2013

Disputas i Bergen: Kreft i livmorslimhinnen

Mandag 30.september forsvarer Elisabeth Wik sin doktorgardsarbeid om prognostiske markører ved livmorslimhinnekreft, som er den vanligste form for underlivskreft blant kvinner i den vestlige verden. Noen svulsttyper i endometriet er mer aggressive og det histologiske utseende er ikke tilstrekkelig for å kunne identifisere disse. Wik har bidratt til en rekke publikasjoner om aktuelle biomarkører for slike svulster. Hennes siste arbeid fra mai i år viste uavhengig prognostisk verdi av høy ekspresjon av Stathmin. Hun har tidligere bidratt til dokumentasjon av blant annet DNA-ploiditet som prognostisk viktig.Elisabeth Wik er til daglig lege i spesialisering (LIS) ved avdeling for patologi på Haukeland.
23. september 2013

Disputas om sarkomer i Tromsø

Sveining Wergeland Sørbye forsvarer torsdag 26.september i Tromsø sitt doktorgradsarbeid "Prognostic values of adaptive and innate immune system in soft tissue sarcomas". Ved hjelp av TMA (tissue microarray) har rundt 250 ulike typer bløtdelssarkomer fra så langt tilbake som 1973 kunne testes på ekspresjon av en rekke markører. Et av funnene er signifikant bedre prognose i svulster med rikelig infitlrasjon av CD20-positive celler. Pasientmaterialet er rekruttert både fra Norge og Arkhangelsk i Russland.

Side 1 av 3