Disputas om endometriestromasarkomer

Nok en patologi-disputas i Stavanger, denne gang som et samarbeidsprosjekt med Fudan universitet i Kina. Følgeteksten til et av arbeidene inneholder en nyttig påminnelse om at norsk REK-søknad tydeligvis også er nødvendig ved deltakelse i prosjekter der materialet kommer fra pasienter utenfor Norge.Doktoranden Weiwei Feng forsvarer sitt arbeide mandag 24.juni i aulaen i SUS. Prøveforelesningen er favnet vidt: Tumor markers in diagnostics of uterine cancer. A review of the history, present routines and future aspects, og begynner kl.09.15.Hovedveileder har vært Jan Baak, SUS.