Den norske patologforening

2013

Disputas om sarkomer i Tromsø

Sveining Wergeland Sørbye forsvarer torsdag 26.september i Tromsø sitt doktorgradsarbeid "Prognostic values of adaptive and innate immune system in soft tissue sarcomas". Ved hjelp av TMA (tissue microarray) har rundt 250 ulike typer bløtdelssarkomer fra så langt tilbake som 1973 kunne testes på ekspresjon av en rekke markører. Et av funnene er signifikant bedre prognose i svulster med rikelig infitlrasjon av CD20-positive celler. Pasientmaterialet er rekruttert både fra Norge og Arkhangelsk i Russland.
23. september 2013

Hovedveileder under arbeidet har vært professor Lill-Tove Busund.

De av nettsideleserne som trodde kollegaen i Tromsø først og fremst engasjerte seg i HPV-relaterte temaer, har nå anledning til å erfare noe annet. Mer om kandidaten finner du i pressemeldingen til høyre. Tidspunkt for disputas og prøveforelesning finner du på UNN-siden her. Prøveforelesningen starter kl 10.15 og omhandler tykktarmskreft.

Doktoranden, Sveinung Wergeland Sørbye