Den norske patologforening

2013

DNPs forskningspris til brystkreft

Fem av 11 faglige foredrag på årsmøtet omhandlet brystkreft. Monika J. Engstrøm og kolleger i Anna Bofins forskningsgruppe vant prisen for sine forskningsresultater på svulster i en brystkreft-screeninggruppe fra 1956-59 i Nord Trøndelag,og har sammenlignet amplifikasjon av topoisomerase- (TOP2A) og Her2 genene. Priskomiteen fremhevet gruppens bruk av arkivmateriale med moderne metoder og den potensielle kliniske relevans.Og påskeegget gikk til Sonja Steigen fra Tromsø, med eneste ikke-neoplastiske kasus og fancy presentasjonsteknikk.
18. mars 2013
Monika J. Engstrøm
Monika J. Engstrøm

Monika J Engstrøm er kirurg av utdanning og har vært i PhD-programmet fra 2011. Forskningen foregår i 50% stipendiatstilling og 50 % klinikk. Monica er i forskningsgruppen Breast Cancer Subtypes Group, som ble etablert i 2009 og er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for  laboratoriemedisin, Kvinne og barnesykdommer og Institutt for samfunnsmedisin. 
Gruppen er også i gang med en yngre kohort av kvinner som deltok i HUNT2 fra 1995-1997. Etter 1997 har ca 550 av disse kvinnene fått brystkreft. Samme studier skal gjennomføres på den yngre og den eldre gruppen, blant annet for å sammenligne resultater før og etter p-pille-æraen.  Prosjektledere er Anna Bofin og Lars Vatten.


 Sonja Eriksson Steigen var vinneren av årets påskeegg med sin presentasjon av sjelden galleblærepatologi. Hennes presentasjon ligger tilgjengelig på nettet. De andre påskeggene, som det i år bare var 5 av ialt, finnes på nettsiden, både som abstrakt i kursheftet og som ppt-filer.

Ikke bare legene imponerte. Medisinstudenten fra Trondheim var sterkt representert. Thomas Backer-Grøndahl under Sverre Torps veiledning er tidligere presentert her på nettsidene og kom med forslag til ny klassifikasjon av meningeomer. Og møtets mest mobile presentasjon ble levert av 5.års studentene Anders Brabrand og Ian Kariuki (se bilde under), som hadde studert graden av "curliness" på stromale fibre i relasjon til kreftsvulster. Med dreining av tredimensjonale bilder fikk man et levende inntrykk av at krøllete er ugjennnomtrengelig og godartet! Teorien om at kreftsvulster bidrar til retting av fibre for lettere infiltrasjon vil forhåpentligvis publiseres.