Erik Engebjerg

I nesten en generasjon har patologiavdelingen i Molde vært ensbetydende med Erik Engebjerg, et solid dansk innslag i norsk patologi. Avdelingen i Molde ble opprettet i 1971, men fungerte bare i et par år før den måtte stenge grunnet legemangel. Som fersk patolog fra Odense bygget Erik Engebjerg avdelingen opp igjen og drev den i perioder alene. I 1979 organiserte han flytting fra den tidligere lukkede anstalten avdelingen var lokalisert i, til nye lokaler med landets mest spektakulære utsikt. Mange vil huske hans saftige innlegg på patologforeningens årsmøter. 4. august døde han, 76 år gammel. Avdelingsledelsen i Molde minnes sin kollega.
erik engebjerg
Erik Engebjerg. (03.06.37 – 04.08.13)

Erik Engebjerg. (03.06.37 – 04.08.13)

Erik Engebjerg ble født i Sdr. Vissing (Jylland) i Danmark i 1937. Autorisasjon som lege fikk han fra universitetet i København i 1964. Spesialistutdannelsen i patologi avsluttet han ved Odense universitetssykehus i 1971. Deretter jobbet han i 5 år som patolog ved Holbæk sykehus i Danmark. 

I 1975 ble han ansatt som patolog ved Molde sjukehus hvor han jobbet mesteparten av sin karriere, helt fram til juni 2004. Han hadde permisjon i 1 år mens han jobbet som patolog i Oman (10.09.91-09.09.92). 

Erik var avdelingsoverlege ved patologen i Molde og var en sjef med mye kunnskap og humor. Han lot seg aldri påvirke av den romsdalske dialekten, men holdt godt fast på det danske språket.

Ansatte fikk også nyte godt av Eriks interesse for matlaging og fikk blant annet prøve en rekke eksotiske retter etter oppholdet han hadde i Omar. Erik var også den lokale reiseguiden både ved utflukter sammen med ansatte og for danske patologvikarer. Da var både Trollstigen og Geiranger yndede reisemål.

Erik var spesielt engasjert i rettsmedisin og holdt denne virksomheten i drift i alle sine år som patolog. De siste årene av Eriks liv var preget av sykdom, men han var ofte på besøk ved patologen så lenge helsen tillot det.

Våre tanker går spesielt til hans kjære familie, Merete, Dorte og Peter.

På vegne av kolleger og ansatte ved Avdeling for patologi, seksjon Molde.

Tove Gimse, Seksjonsleiar og Ludwik Matuszkiewicz, medisinsk faglig rådgiver/Seksjonsoverlege