Den norske patologforening

2013

Nye retningslinjer for EGFR og lungesvulster

Andelen EGFR-mutasjoner i plateepitelkarsinomer er så lav at det ikke lenger anbefales med rutinemesssig testing. Dette er resultatet av en gjennomgang av testene fra de to siste årene. Nye retningslinjer, som også har detaljer om Alk, er lagt ut under faggruppe lunge.
13. mars 2013