Patologi på Stortinget!

Stiftelsen Innen48timer stod bak møtet om Kreftstrategi 2013-2017 på Stortinget 5. mars. Patologien var satt først på listen over "Hva er viktig nå". Patologforeningens leder Ying Chen benyttet anledningen til å informere politikere og andre tilhørere om en av de viktigste flaskehalsene for raskere diagnoser. Spriket mellom en prøveøkning på 27 % og antall legestillinger på 3,7 % de siste fire årene taler for seg selv. Bekymringsfullt er også nye tall som viser reduksjon i antall utdanningsstillinger!

Ying ved mikroskop 

Få politikere vet at det er patologene som stiller kreftdiagnosene. At patologenes arbeid er manuelt og ikke kan erstattes av maskiner, vekket også oppmerksomhet. At det var behov for IT-systemer som kommuniserer, at elektronisk rekvirering ennå er en saga blott for de fleste, at man må få felles, nasjonale systemer for kvalitetssikring av diagnosene og avviksregistrering og at det er behov for økt prediagnostisk automatisering var noe av det politikerne fikk høre om.

Stadig reduserte budsjetter for patologiavdelingene er en direkte trussel mot kreftdiagnosene, påpekte Ying, og illustrerte budsjettkuttene grafisk.  "Det vil være god helseøkonomi å sørge for at patologiavdelingene kan fungere optimalt" konkluderte DNPs leder.
Hele innlegget finner du som pdf til høyre.

PS: Se også oppslag i Dagens medisin 7.mars, papirutgaven side 8. DNP lederen siteres på at "Uten midler er målene urealistiske".