Den norske patologforening

2013

Tromsø er akkreditert!


Nok en glad-nyhet fra Tromsø: Som første patologiavdeling i Norge er avdelingen nå akkreditert! Søknadsprossessen har vært krevende, med målrettet arbeid over flere år. At Tromsø er først er forsåvidt ikke overraskende: Avdelingen er kjent for å ha vært tidlig ute med skriftlige rutiner og konsekvent bruk av maler. Mange patologer rundt om i landet har nytt godt av mal-heftet derfra.
Neste avdeling ut blir Kristiansand, som nylig har sendt inn sin søknad.
1. juli 2013

Etter år etter at søknaden ble innsendt er akkrediteringen et faktum, Fra 28.6.2013 og 5 år fremover er avdelingen akkreditert for både histologi og cytologi.