Tromsø er akkreditert!


Nok en glad-nyhet fra Tromsø: Som første patologiavdeling i Norge er avdelingen nå akkreditert! Søknadsprossessen har vært krevende, med målrettet arbeid over flere år. At Tromsø er først er forsåvidt ikke overraskende: Avdelingen er kjent for å ha vært tidlig ute med skriftlige rutiner og konsekvent bruk av maler. Mange patologer rundt om i landet har nytt godt av mal-heftet derfra.
Neste avdeling ut blir Kristiansand, som nylig har sendt inn sin søknad.

Etter år etter at søknaden ble innsendt er akkrediteringen et faktum, Fra 28.6.2013 og 5 år fremover er avdelingen akkreditert for både histologi og cytologi.