Tromsø får det til!

og belønnes med Kvalitetsprisen 2013 fra Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten. Avdelingen har kuttet svartidene til en tredel og er nå nede i ti dager i gjennomsnitt, sykefraværet er redusert med over 50% og arbeidsmiljøet er bedret. Vi gratulerer med velfortjent pris!
stab i tromsø
En del av staben i Tromsø, foto fra UNN.

Les mer i oppslaget på UNNs hjemmeside her.