Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Den norske patologforening

2013

Tromsø får det til!

og belønnes med Kvalitetsprisen 2013 fra Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten. Avdelingen har kuttet svartidene til en tredel og er nå nede i ti dager i gjennomsnitt, sykefraværet er redusert med over 50% og arbeidsmiljøet er bedret. Vi gratulerer med velfortjent pris!
1. april 2013
stab i tromsø
En del av staben i Tromsø, foto fra UNN.

Les mer i oppslaget på UNNs hjemmeside her.