Fernströmsprisen til Per Brandtzæg!

Nestoren i forskning på slimhinnenes immunsystem og J-kjedens far, Per Brandtzæg, er tildelt en av nordens viktigste forskningspriser.

Brandtzæg tildeles prisen for sin  "upptäckt av nya mekanismer för antikroppars passage genom kroppsvävnader, vilket möjliggjort nya sätt att förebygga och behandla infektion och kronisk inflammation".  Les mer om bakgrunnen for tildelingen i pressemeldingen fra Lund.  Per Brandtzæg er en av Norges mest siterte forskere og  æresmedlem i Den norske patologforening fra 1998. Vi gratulerer! 

 

Fernströmstiftelsens nordiske pris for fremragende medisinsk forskning er på én million svenske kroner og utdeles fra Universitetet i Lund. Prisen, som har vært utdelt fra 1976, har bare tre ganger tidligere gått til norske forskere. I 1982 gikk prisen til professor Egil Gjone i Oslo for "För hans framstående insatser inom fettforskningen, särskilt upptäckten och beskrivningen av sjukdomen familjär lecitin: kolesterol-acyltransferasbrist",  i 1995 til professor Per Andersen, Oslo for "banbrytande upptäckter rörande nervcellers minnesmekanismer" og i  2008 til professorene Edvard og May-Britt Moser fra Trondheim "för deras banbrytande studier av de mekanismer i hjärnan som bestämmer vår position i rummet".

Mer om Fernströmprisen finner du på hjemmesiden deres.