Den norske patologforening

2014

Peter Lexow døde 11. desember 2014

29. desember 2014
Peter Lexow var sentral i oppbyggingen av norsk cytologisk diagnostikk gjennom sitt virke ved Rikshospitalet og Laboratorium for patologi A/S og en av stifterne av Norsk forening for klinisk cytologi (NFKC). Han var også et aktivt medlem av Den norske patologforening, som han preget og ledet på slutten av 80-tallet.

Arne Serck-Hanssen døde 27.november

29. desember 2014
"Serck'en" på patologen ved Ullevål sykehus preget en generasjon av patologer, særlig innen feltene cytologi og GI-traktens patologi. En annen nestor og nær kollega ved samme avdeling, tidligere overlege Fredrik Skjørten, forteller om Arne Serck-Hanssens virke.

Julehilsen fra styret

15. desember 2014
Innføringen av pakkeforløpene vil utfordre ressurssituasjonen på patologiavdelingene i året som kommer, skriver Ying Chen i sin årlige julehilsen. Særlig mangel på ferdige patologer er bekymringsfullt. Styreleder har i 2014 besøkt flere avdelinger med lav legebemanning og er imponert over innsatsen. Dette og mer kan du finne i julebrevet.

Den årlige julegaven: reisestipend fra DNP

15. desember 2014
Som i de foregående år: igjen er det mulig å søke reise/forskningsstipend fra patologforeningen. 100.000 kroner skal fordeles.

Den internasjonale patologidagen

04. november 2014
feires for første gang onsdag 5. november.

Fernströmsprisen til Per Brandtzæg!

18. september 2014
Nestoren i forskning på slimhinnenes immunsystem og J-kjedens far, Per Brandtzæg, er tildelt en av nordens viktigste forskningspriser.

Sykehusprest med bok om obduksjon

25. august 2014
Sykehuspresten Magne Stendal ved OUS disputerte i 2009 over synspunkter på obduksjon og organtransplantasjon. !

Sertifisering av obduksjonsteknikere

25. august 2014
En av de siste yrkesgruppene innen helsevesenet får nå et faglig løft: obduksjonsteknikere har i samarbeid med DNP tatt intiativ til en foreløpig uoffisiell sertifiseringsordning. Søkere fra hele Skandinavia har nå meldt seg opp til sertifisering. 23 obduksjonsteknikere fra Norge, Sverige og Danmark har fått godkjent praksiskrav og skal den 24. og 25. oktober delta på et aller første sertifiseringskurs med tilhørende eksamen.

Sommerhilsen fra leder!

11. juni 2014
Vi nærmer oss kulminasjonen av den lyse årstid og sommerferien står for døren, skriver styreleder, som hilser til alle medlemmer og blant annet presenterer arbeidsfordelingen i det nye styret. Et aktivt halvår er tilbakelagt!

Side 1 av 3