2014

29. desember 2014

Peter Lexow døde 11. desember 2014

Peter Lexow var sentral i oppbyggingen av norsk cytologisk diagnostikk gjennom sitt virke ved Rikshospitalet og Laboratorium for patologi A/S og en av stifterne av Norsk forening for klinisk cytologi (NFKC). Han var også et aktivt medlem av Den norske patologforening, som han preget og ledet på slutten av 80-tallet.
29. desember 2014

Arne Serck-Hanssen døde 27.november

"Serck'en" på patologen ved Ullevål sykehus preget en generasjon av patologer, særlig innen feltene cytologi og GI-traktens patologi. En annen nestor og nær kollega ved samme avdeling, tidligere overlege Fredrik Skjørten, forteller om Arne Serck-Hanssens virke.
15. desember 2014

Julehilsen fra styret

Innføringen av pakkeforløpene vil utfordre ressurssituasjonen på patologiavdelingene i året som kommer, skriver Ying Chen i sin årlige julehilsen. Særlig mangel på ferdige patologer er bekymringsfullt. Styreleder har i 2014 besøkt flere avdelinger med lav legebemanning og er imponert over innsatsen. Dette og mer kan du finne i julebrevet.
15. desember 2014

Den årlige julegaven: reisestipend fra DNP

Som i de foregående år: igjen er det mulig å søke reise/forskningsstipend fra patologforeningen. 100.000 kroner skal fordeles.
04. november 2014

Den internasjonale patologidagen

feires for første gang onsdag 5. november.
18. september 2014

Fernströmsprisen til Per Brandtzæg!

Nestoren i forskning på slimhinnenes immunsystem og J-kjedens far, Per Brandtzæg, er tildelt en av nordens viktigste forskningspriser.
25. august 2014

Sykehusprest med bok om obduksjon

Sykehuspresten Magne Stendal ved OUS disputerte i 2009 over synspunkter på obduksjon og organtransplantasjon. !
25. august 2014

Sertifisering av obduksjonsteknikere

En av de siste yrkesgruppene innen helsevesenet får nå et faglig løft: obduksjonsteknikere har i samarbeid med DNP tatt intiativ til en foreløpig uoffisiell sertifiseringsordning. Søkere fra hele Skandinavia har nå meldt seg opp til sertifisering. 23 obduksjonsteknikere fra Norge, Sverige og Danmark har fått godkjent praksiskrav og skal den 24. og 25. oktober delta på et aller første sertifiseringskurs med tilhørende eksamen.
11. juni 2014

Sommerhilsen fra leder!

Vi nærmer oss kulminasjonen av den lyse årstid og sommerferien står for døren, skriver styreleder, som hilser til alle medlemmer og blant annet presenterer arbeidsfordelingen i det nye styret. Et aktivt halvår er tilbakelagt!

Side 1 av 3