Mer om blærekreft - nå ved disputas ved OUS

Enda en disputas over tema blærekreft! Bjørn Logi Isfoss disputerer mandag 16. juni over tema Carcinoma in situ of the urinary bladder. Detection, diagnosis, and stromal cells.  I tilsammen 5 arbeider har Isfoss studert reproduserbarhet av diagnostikken, muligheten for påvisning av aneuploide celler i urin ved hjelp av fluoriserende antistoffer og distribusjonen av mulige stamceller i blæren. Prøveforelesningen vil gi en oppdatering om nettopp Stamceller, stamcellefunksjoner og stamcelleassosierte markører og finner sted mandag 16.juni kl 10.15 i rødt auditorium på Rikshospitalet. Benytt sjansen!

Hele kunngjøringen finner du her. Hovedveileder for arbeidet har vært professor emeritus Aasmund Berner.