Peter Lexow døde 11. desember 2014

Peter Lexow var sentral i oppbyggingen av norsk cytologisk diagnostikk gjennom sitt virke ved Rikshospitalet og Laboratorium for patologi A/S og en av stifterne av Norsk forening for klinisk cytologi (NFKC). Han var også et aktivt medlem av Den norske patologforening, som han preget og ledet på slutten av 80-tallet.
lexow kuttet
Peter Lexow

Peter Becker Lexow, 6.juni 1925 – 11.desember 2014.

   Peter Lexow døde uventet i sitt hjem i Oslo 11.desember. Tidligere overlege ved patologiavdelingen på Rikshospitalet Peter  Lexow var en sentral person innen oppbyggingen av norsk cytologisk diagnostikk. 

Peter Lexow studerte medisin i Bergen. Rett etter avsluttet studium i 1950 reiste han som lege til Koreakrigen, der han arbeidet som lege ved det norske feltsykehuset med navn Norwegian Mobile Army Surgical Hospital eller NORMASH.  Etter opphold ved bl.a. medisinske avdelinger på Haukeland og i USA/Chicago, samt i kirurgi i Newcastle, havnet han i 1957 i patologien, som assistentlege på Gades institutt.  I 1968 ble han godkjent spesialist i patologi og flyttet til Oslo, der han tiltrådde som spesiallege i klinisk cytologi ved Rikshospitalet. Lexow bygget opp den cytologiske diagnostikken på Rikshospitalet og hadde spesiell interesse for lungecytologi og punksjonscytologi.

Sammen med Arne Serck-Hanssen ved Ullevål sykehus  og Kari Høegh ved Radiumhospitalet, bidro han til stiftelsen av Norsk forening for klinisk cytologi i 1969 og var i mange år denne  foreningens sekretær. På 80-tallet var han også aktivt medlem i Den norske patologforening, først som leder av fagutvalget i 1983, viseformann i 1983-1985 og deretter som formann i årene 1986-1987.  Patologforeningens takstutvalg, fra den gang man hadde reell innflytelse på prisen på tjenestene våre,  var  fra starten i 1985 synonymt med Peter Lexow, som ledet dette  til 1992.

Peter Lexow hadde mye av sitt virke ved Laboratorium for patologi (nå en del av Fürst Laboratorium). Laboratorium for patologi ble stiftet som et A/S i 1964 av Leiv Kreyberg, Kjell Elgjo, Eyvind Myhre, Olav Hilmar Iversen og Sigvald Refsum, alle ved Rikshospitalet. Da Leiv Kreyberg trakk seg ut i 1968, gikk Peter Lexow inn som ny medeier. På midten av 70-tallet var kapasiteten i norsk patologi kritisk og en rekke nye patologiavdelinger ble åpnet. Etter anmodning fra daværende Helsedirektør Karl Evang økte Laboratorium for patologi sin cytologivirksomhet i perioden 1975-1981 betraktelig,  fra 40.000 til over 150.000. Peter Lexow var helt sentral i denne utvidelsen og moderniseringen av laboratoriet.

Peter Lexow var kunnskapsrik på alle felt og var godt likt av alle, ikke minst av bioingeniørene, som han aktivt  inkluderte i punksjonsarbeide og i møter med klinikerne.  Lexow  var også sentral i opplæring av screenere.

Peter Lexow gikk av for aldersgrensen ved Rikshospitalet i 1992, men fortsatte sin virksomhet ved Laboratorium for patologi fram til 1997.

 

Oslo 29.12.2014

Forfattet av G.Cecilie Alfsen, nettredaktør og tidligere kasserer i DNP i Lexows formannsperiode - noe som innebar en mild og vennlig introduksjon i patologi-foreningslivet.
Takk til Margareta Holtoug og Bente Borge for utfyllende opplysninger,