Sommerhilsen fra leder!

Vi nærmer oss kulminasjonen av den lyse årstid og sommerferien står for døren, skriver styreleder, som hilser til alle medlemmer og blant annet presenterer arbeidsfordelingen i det nye styret. Et aktivt halvår er tilbakelagt!
st hans bål

Kjære medlemmer! 

Vi nærmer oss kulminasjonen av den lyse årstid og sommerferien står for døren.

På årsmøtet i vår var det mange utskiftninger i styret, og jeg vil takke de avgåtte styremedlemmer for solid innsats, - spesielt Wenche Reed og Hege Sætran, som begge har sittet i tre perioder, dessuten Anne Pernille Dyrbekk og Magnus Røger.

Det nye styret har hatt konstitueringsmøte og jeg ønsker velkommen til de fire nye styremedlemmer: Lars Helgeland er ny nestleder samt leder for forskningsutvalget, Sverre Dahl er ny sekretær, Ingvild Lobmaier ny kasserer og Bernard Majak nytt styremedlem og leder for DNPs kurs- og utdanningsutvalg.Tor-Arne Hanssen fortsetter som styremedlem og leder for kvalitetsutvalget.

 Jeg takker for hyggelig og godt årsmøte arrangert av Ahus med stor oppslutning fra medlemmene. Cecilie Alfsen var velorganisert kursleder, og vi fikk spesielt gode tilbakemeldinger om faggruppenes innlegg med nyheter innen fagområdene. Det var første gang vi har hatt en slik sesjon. Vi akter å fortsette med det.

Takk også til faggruppene som har arrangert kurs første halvår i gastro, thyreoidea og lunge. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å arbeide med kreftpakker. Patologene har en helt sentral rolle når det gjelder utredning av kreft og det er viktig at vi er involvert i utformingen av kreftpakkene. Man må sørge for at det er balanse mellom ressurser og oppgaver. Kort utredningstid er et mål, men vi må ikke glemme at kvaliteten på diagnostikken er det avgjørende.

På vegne av styret ønsker jeg alle medlemmer av DNP en riktig god sommer!

Ying Chen, styreleder