Sykehusprest med bok om obduksjon

Sykehuspresten Magne Stendal ved OUS disputerte i 2009 over synspunkter på obduksjon og organtransplantasjon. !
forside stendal

Nå gis verket ut som bok og rommer hele 1200 sider. Det er lenge mellom hver gang det publiseres noe om obduksjon i norsk språkdrakt
Lanseringenav boka 11.september er også en begivenhet ut fra temaet og omfanget: neppe har noen tidligere publisert såpass i dybden om de etiske og religiøse aspekt om bruk av kroppen i medisinsk hensikt etter døden. Plakaten i anledning lanseringen finner du som vedlegg. Mer om boka og skjema for bestilling finner du på nettsiden www.obduksjon.no