Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Den norske patologforening

2014

Sykehusprest med bok om obduksjon

Sykehuspresten Magne Stendal ved OUS disputerte i 2009 over synspunkter på obduksjon og organtransplantasjon. !
25. august 2014
forside stendal

Nå gis verket ut som bok og rommer hele 1200 sider. Det er lenge mellom hver gang det publiseres noe om obduksjon i norsk språkdrakt
Lanseringenav boka 11.september er også en begivenhet ut fra temaet og omfanget: neppe har noen tidligere publisert såpass i dybden om de etiske og religiøse aspekt om bruk av kroppen i medisinsk hensikt etter døden. Plakaten i anledning lanseringen finner du som vedlegg. Mer om boka og skjema for bestilling finner du på nettsiden www.obduksjon.no