Akkreditering av diagnoser!

De fleste patologiavdelinger som er akkreditert har begrenset dette til metoder. Avdelingene i Tromsø og Vestfold, samt Fürsts laboratorium har nå også kvalitetsstemplet diagnostikken, men har valgt ulike innfallsvinkler. Fürst akkrediterer enkeltdiagnoser, Tromsø har gått for ett organ, mens Tønsberg har valgt diagnostiske prosesser. Det forventes at flere avdelinger snart vil følge etter.

Opprinnelig skrev vi at Tromsø var først ute med diagnoseakkrediteringen, men det var feil! Fürsts laboratorium ble i september akkreditert for ikke-neoplastiske forandringer i tynntarm, mikroskopisk kolitt, benigne epidermal keratoser og benigne melanocyttiske nevi i hud. For få uker siden fikk avdelingen i Vestfold også godkjenning, men har valgt å akkreditere prosesser, som frysesnittsdiagnostikk og cervixcytologi. Her er det altså helt ulike tilnærminger. Felles for alle typer akkreditering er kravet om fortløpende ringtesting. Med ringtester for både metoder og diagnostikk, vil vi i Norge etterhvert vil få ganske bra innblikk i hverandres rutiner. Med hva det kan innebære av positive ringvirkninger. 

Om prosessen i Tromsø kan du lese mer i UNNs eget internblad, Pingvinavisa,  her.