2015

22. desember 2015

God jul og godt nytt år!

DNPs leder Ying Chen hilser til alle i patologifaget og takker for den solide innsatsen som er nedlagt i det daglige diagnostiske arbeidet, i kurs, utvalgsarbeid og forskning.2015 var krevende, med bl.a. innføring av pakkeforløp uten ekstra midler. Utfordringene i det nye året blir ikke mindre. Nasjonalt laboratoriekodeverk er en av de kommende sakene som nevnes av Chen. Helsemyndighetene har gått tilbake på løftet om at dette ikke skal brukes som finansieringsordning innen patologien og har bedt HF'ene om å lage modeller.
30. november 2015

Akkreditering av diagnoser!

De fleste patologiavdelinger som er akkreditert har begrenset dette til metoder. Avdelingene i Tromsø og Vestfold, samt Fürsts laboratorium har nå også kvalitetsstemplet diagnostikken, men har valgt ulike innfallsvinkler. Fürst akkrediterer enkeltdiagnoser, Tromsø har gått for ett organ, mens Tønsberg har valgt diagnostiske prosesser. Det forventes at flere avdelinger snart vil følge etter.
25. oktober 2015

Sertifisering av obduksjonsteknikere

For andre gang ble det arrangert sertifiseringskurs for obduksjonstenikere. Tilbudet er fortsatt enestående i Norden og samlet denne gang tilsammen 15 deltagere ov er to døgn i Oslo. Sju deltagere var fra Norge, fem fra Danmark og tre fra Sverige. Et vellykket og ikke minst hyggelig nordisk kurs, i solid regi av obduksjonsteknikerne Lars Tomas Lien og Eli-Mathea Skåre fra sykehusene i Oppland og Vestfold.
19. oktober 2015

Nytt fokus på koding

Første versjon av norsk SNOMED så dagens lys i 1995. Etter versjon 2 i 1999 har det vært stille. Nå er det ny giv igjen. DNPs styre har overlatt eierskapet til norske SNOMED til Helsedirektoratet, der patologen Alice Lund styrer arbeidet med revisjonen. I samarbeid med DNPs kvalitetsutvalg er det bestemt at man skal ta utgangspunkt i den danske SNOMED-versjonen, som oppdateres årlig. Alle faggrupper har nå gått gjennom sine aktuelle koder og oppdatert kodeverk er planlagt implementert i april 2016.Men hvorfor koder vi?
29. september 2015

Pre-diagnostisk kvalitetssikring i patologi - et prisverdig tiltak

syntes Pasientsikkerhetskonferansen, som kåret Hanne Kähler til årets vinner av pasientsikkerhetsprisen 2015. Med øvre kostnadsramme på 50 millioner og gevinst på 50 000 blir prisen bare en dråpe i havet. Likevel må man håpe at dette fokus på patologi vil bedre ressursene og få ballen til å rulle. Teknikken fins! Kähler påpeker den manglende investering i selv de enkleste sikkerhetsrutiner ved patologiavdelingene. Idag skjer all ID-overføring manuelt og feiltasting er viktig kilde til forbytting. Vinneren foreslår elektronisk overføring av pasient-ID, med barkodemerking av prøveglass, noe som for lengst er en selvfølge i andre laboratoriesystemer. Hanne Kähler er kjent for patologene gjennom sitt tidligere arbeid i Dako og Roche og er nå ansatt som kvalitetskoordinator ved Avdeling for patologi på OUS. (foto fra Dagens Medisin)
23. september 2015

Æresmedlem Leif Jørgensen er død.

14. september døde professor emeritus Leif Jørgensen, 89 år gammel. Leif Jørgensen satte ikke bare spor som forsker, underviser, administrator, rettsmedisiner og diagnostisk patolog, men var i alle år også aktiv i Den norske legeforening og patologforeningen, der han hadde en rekke oppgaver og verv. Blant mye annet ledet han spesialitetskomiteen i ti år, fra 1987. I 1995 ble han hedret med æresmedlemskap i DNP. I 1998 mottak han Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt virke innen akademia og vitenskap. Vi hedrer hans minne.
21. september 2015

Om dermatopatologi-sertifisering,

Silje Fismen har vært i Graz og Frankfurt og gjennomgått sertifisering som hudpatolog. Hennes interessante reisebrev druknet i forrige årsmelding, men er fortsatt vel verdt å lese, særlig for de som ønsker å gå i hennes fotspor. Oppholdet ble delfinansiert med reisestipend fra DNP, Søknadsfrist for DNP-stipend er 30. januar hvert år. Det er bare å gå i gang med planleggingen!
16. september 2015

Sterk norsk innsats i Beograd

Ikke bare to priser, men to priser til samme miljø! ESP-kongressen i Beograd i september ga full uttelling til patologi-miljøet i Bergen, med pris for et av de beste foredrag til Elisabeth Wik ((på bildet) fra Centre for Cancer Biomarkers,ledet av patologen Lars Akslen,og Mihatsch-Ferluga prisen for beste abstrakt i nyrepatologi til Heidi Grønseth, under veiledning av patologen Sabine Leh. Også i øvrige sammenhenger var norske deltakere sterkt representert.
06. september 2015

Handlingsprogrammer for kreft

De nasjonale handlingsprogrammene for kreft er nyttig lesing, ikke minst for patologer. Tre nye programmer er publisert hittil i 2015: Lungekreft, med patologiansvarlig Elin Richardsen, Prostatakreft, med forfattere fra hele patolog-gruppen i NUCG, ledet av Kathrine Lie, og nå sist om diagnostikk og behandling av Nyrekreft, der patologen Leif Bostad har bidratt.

Side 1 av 3