Den norske patologforening

2015

Forskningsprisen til Sigrid Bjørnstad

for hennes bidrag med ny og original forskningsrettet tilnærming til et velkjent problem: umodne lunger hos for tidlig fødte barn. Bjørnstad og medarbeidere har utviklet en kyllingembryomodell som muliggjør kontrollerte studier, ikke minst av effekten av ulike farmakologiske substanser. Prisene for beste påskeegg og poster gikk til hhv Pavla Sustova fra SUS og Ann-Christin Røberg Beitnes fra Ahus.
22. mars 2015

  Sigrid, som er født og oppvokst i Halden og cand.med. i Bergen fra 2002, har fra 2008 vært i en kombinert forsker-og utdanningsstilling (D-stilling) ved OUS Ullevål, tilknyttet Senter for barne og svangerskapsrelatert patologi. Hovedveileder for oppgaven er professor Borghild Roald. Forskningsprisen fra DNP er på kr. 10.000.  En beskrivelse av modellen i en modifisert versjon av forsknings-foredraget finner du her. (Foto av Johs Bjørnstad, 10 år)

Prisen for beste poster er på kr. 5000 og ble tildelt Ann-Christin Røberg Beitnes for hennes kartlegging av forekomsten av cøliaki hos barn. Kartleggingen har vist en markant økt insidensrate på bare ti år. Arbeidet er under publisering. Abstraktet finner du i kursheftet.

Pavla Sustova fra Stavanger universitetssjukehus vant prisen på kr 1000 for beste påskeegg med sin presentasjon av papillært adenokarsinom i nasofarynks, en ytterst sjelden tumor av ukjent etiologi, med ca 4 kasus per år i hele Europa. Hennes presentasjon er gjengitt som påskeegg  nr. 3 her.

Pris-bedømmelseskomiteen besto av Hege G. Russnes fra OUS og Lars Helgeland fra Haukeland.

Vi gratulerer!