Den norske patologforening

2015

Patolog inn i sentralstyret

For første gang er en patolog valgt inn i sentralstyret i Den norske legeforening. På legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i slutten av mai ble G. Cecilie Alfsen foreslått som kandidat fra Den norske patologforening og de fagmedisinske foreningene (FaMe).
22. juni 2015
setnralstyret 2015-17
Sentralstyret 2015-2017

Cecilie, som er kjent for DNPs medlemmer bl.a. som nettredaktør og nyvalgt æresmedlem, er til daglig overlege og 1.amanuensis ved Akerhus universitetssykehus. Det nye sentralstyret tiltrer sin funksjon fra 1. september 2015 og er valgt for 2 år.

På bildet ses nesten hele sentralstyret: Fra venstre de nyvalgte medlemmene Ole Johan Bakke fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, Anja Fog Heen fra Yngre legers forening, G. Cecilie Alfsen fra Den norske patologforening, FaMe og Christer Mjåset fra Yngre legers forening. Påtroppende president Marit Hermansen fra Norsk forening for allmennmedisin, visepresident Jon Helle fra Norsk Overlegeforening, Kari Sollien fra  Allmennlegeforeningen og Christian Grimsgaard fra Norsk overlegeforening er alle fra det sittende sentralstyret. Kjartan Olafsson fra Allmennlegeforeningen (nyvalgt)  er ikke med på bildet.

Forøvrig anbefales avtroppende president Hege Gjessings åpningstale under Landsstyremøtet. En retoriker med evne til å fenge sitt publikum. Talen finner du på  https://www.youtube.com/watch?v=TxWpW-BqD9w