Sertifisering av obduksjonsteknikere

For andre gang ble det arrangert sertifiseringskurs for obduksjonstenikere. Tilbudet er fortsatt enestående i Norden og samlet denne gang tilsammen 15 deltagere ov er to døgn i Oslo. Sju deltagere var fra Norge, fem fra Danmark og tre fra Sverige. Et vellykket og ikke minst hyggelig nordisk kurs, i solid regi av obduksjonsteknikerne Lars Tomas Lien og Eli-Mathea Skåre fra sykehusene i Oppland og Vestfold.
Obduksjonsteknikere 2015.JPG
En fornøyd gruppe, rett før avsluttende eksamen!

I tillegg til obduksjonsteknikk, lovverk og rutiner ved nedlegg var det lagt stor vekt på temaene hygiene og etikk, med undervisning fra hygienesykepleier Gro Anita Sæbø og sykehuspresten Ane Inger Bondahl Søberg. Særlig de etiske problemstillingene var felles for hele gruppen og vakte debatt.

Neste sertifiseringskurs arrangeres sannsynligvis ikke før om to år.

Mer om sertifisering finner du på nettsiden til NMT.