Torstein Hovig døde 14.februar

En sentral skikkelse i norsk patologi er gått bort. Hovig var ansvarlig for oppbyggingen av den elektronmikroskopiske diagnostikken ved Institutt for patologi ved Rikshospitalet, dit han kom som forskningsstipendiat i 1960. Hans arbeider innen patologien var vesentlige for moderne nyrediagnostikk og transplantasjonspatologi. Mest sitert er han likevel for forskningen på koagulasjon og blodplater. Hans artikkel fra 2005 om det pionerarbeidet han og kolleger gjennomførte på sekstitallet er spennende lesing og anbefales!

 Torstein Hovig 

Torstein Hovig hadde en omfattende forskningsaktivitet og var aktiv helt til få år siden. Av kollegene ved Rikshospitalet beskrives han som en "sann forskersjel", noe både publikasjonslisten og listen over doktorander vitner om. Flere av dagens praktiserende patologer har disputert under veiledning av Torstein Hovig.

Torstein Hovig døde av kreft 87 år gammel og var klar til det siste. 
Hans artikkel om hemostaseforskningens barndom og hans omfattende CV vedlegges.
Les også venner og kollegers nekrologer om ham i Aftenposten  18.2  og 23.2.