Den norske patologforening

2015

Tre nye æresmedlemmer

Årsmøtet hedret Ole Didrik Lærum, Jahn M. Nesland og G. Cecilie Alfsen for mangeårig innsats innen norsk patologi. Tre verdige æresmedlemmer som hver har preget ulike områder, innen forskning, undervisning, diagnostikk og fagpolitikk, nasjonalt og internasjonalt.
Les mer om utnevnelsene her.
28. mars 2015