Den norske patologforening

2016

Disputas over eksperimentell perinatalpatologi

Tidligere vinner av patologforeningens forskningspris, Sigrid Bjørnstad, forsvarer sin doktorgrad "Morphological and molecular aspects of hormone receptor signalling in developing lungs and cerebellum; an experimental study in the chicken" onsdag 11.mai. Bjørnstad forskning er et bidrag til å avdekke medikamenters innvirkning på menneskefostre.
8. mai 2016

Gjennom  å tilsette medikamenter til eggene under rugeprosessen har Bjørnstad og medarbeidere kunne studere virkningen på kyllingens organer - og dermed gi et bidrag til mulig effekt på menneskefostre, som har lignende modningsstadier som kyllingen.
Hovedveileder har vært professor emeritus og nylig kåret æresmedlem Borghild Roald

Avhandlingen finner sted i auditoriet på Kreftsenteret på Ullevål sykehus. Prøveforelesningen Mer om avhandlingen finner du her.