Den norske patologforening

2016

Den årlige julegaven - reisestipend!

14. desember 2016
Som i de foregående år: igjen er det mulig å søke reise/forskningsstipend fra patologforeningen. 100.000 kroner skal fordeles. Benytt sjansen!

Julehilsen

14. desember 2016
Det nasjonale samarbeidet om spesialistutdanningen, forskningsinnsats og fokus på kvalitet fremheves i årets julebrev, der styreleder i DNP takker alle for innsatsen i året som snart er omme.

Nytt forskningsutvalg!

30. november 2016
Nye medlemmer er Sverre Torp (St Olavs/NTNU), Sonja Steigen (UNN/UiTø), Hege Russnes (OUS/ UiO) og Elisabeth Wik (halvt skjult leder, HUS/UiB). Forskning er basis for all patologi-diagnostikk. At det er knapt med ressurser til forsknings-, kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innen patologien, er derfor kritisk. Forskningsutvalget planlegger en rekke ulike tiltak for å motivere og stimulere til økt aktivitet. Å synliggjøre faget er vesentlig av hensyn til pasientenes sikkerhet, ikke minst ved innføring av nye, og forhåpentligvis forskningsbaserte, behandlingsmetoder.

Van Nuys

15. november 2016
er navnet på et sted sør i California, og ikke - som flere tror - etternavnet til en mann. Det prognostiske klassifikasjonssystemet ble oppkalt etter stedet for det første bryst-senteret i USA, stiftet av Dr. Melvin Silverstein i 1979.

Disputas på brystkreft med diskusjon om Ki-67

30. oktober 2016
Patologen Gøril Knutsvik forsvarer 31.oktober sin avhandling "Biomarkers in breast cancer, with special focus on tumor cell proliferation". Internasjonalt finnes ingen enighet om hvordan celledeling skal bestemmes eller hvilken grense for Ki67 man skal sette for utvelgelse av pasienter til cellegiftbehandling. Knutsvik har blant annet gjort viktige funn mht når og hvordan Ki67 skal telles.

Kvalitetsregistrene bidrar til ønsket standardisering

17. oktober 2016
På patologforeningens faggruppesamling 17.oktober presenterte Direktør Giske Ursin ferske data fra de åtte kvalitetsregistrene i Kreftregisteret. De nye årsrapportene som snart publiseres viser tydelig effekten av standardisering av rapportering og bør være pliktlesing for alle patologer. Faggruppelederne var samstemte i behovet for standardiserte diagnoseoppsett og vil fremme forslag til felles, nasjonale maler for DNPs neste årsmøtet.

PD-L1

01. oktober 2016
Bare få dager etter at Beslutningsforum godkjente behandling i andrelinje av ikke-småcellet lungekreft med PD-L1 hemmeren pembrolizumab, foreligger retningslinjene fra Faggruppe for lungepatologi ved Elin Richardsen fra Tromsø og Norsk lungekreftgruppe ved onkolog Odd T Brustugun. Begge har nylig påpekt at ressurser i patologien kan være en flaskehals for gjennomføringen av analysen og at avdelingene raskt må tilføres ressurser.

Norsk bronse i Køln

30. september 2016
Den europeiske patologikongressen var i år internasjonal (ESP/IAP), med over 4000 deltagere fra mer enn130 land. Medisinstudent Amalie Abrahamsen Svanøe fra forskerlinjen i Bergen fikk pris for tredje beste "oral presentation", om brystkreft hos yngre kvinner. Her er de tre bronse, gull og sølv-vinnerne flankert av ESP-president og leder av bedømmelseskomiteen.

Derfor er jeg lege - Stortrives med å undervise

27. september 2016
Jeg trives godt med smågrupper, hvor jeg ser hver enkelt student og kan stille spørsmål tilbake, sier Jostein Halgunset, professor NTNU og overlege St Olavs hospital, sier Jostein Halgunset, professor i anatomi ved NTNU og overlege St. Olavs hospital.

Side 1 av 4