Disputas på brystkreft med diskusjon om Ki-67

Patologen Gøril Knutsvik forsvarer 31.oktober sin avhandling "Biomarkers in breast cancer, with special focus on tumor cell proliferation". Internasjonalt finnes ingen enighet om hvordan celledeling skal bestemmes eller hvilken grense for Ki67 man skal sette for utvelgelse av pasienter til cellegiftbehandling. Knutsvik har blant annet gjort viktige funn mht når og hvordan Ki67 skal telles.

I følge pressemeldingen fra Universitetet i Bergen er et viktig funn i denne avhandlingen at tellinger av celledeling i svulsten varierer avhengig av hvilken type tumorprøve man analyserer (sylinderbiopsi, snitt fra operasjonspreparat, vevsmikromatriser). Behandlingsgrenser etablert på vevsmikromatriser kan føre til overbehandling med cellegift. Videre er det vist at en enklere metode for telling av celledelinger kan benyttes for å velge ut hvilke pasienter som kan trenge cellegiftbehandling etter operasjon.

Veiledere har vært Lars Akslen og Ingunn Stefansson.

Prøveforelesningen begynner 10.15 og omhandler temaet Her-2.

Lykke til!