Forskningsprisen til Marit Valla!

Patologforeningens forskningspris på 10.000 kroner gikk i år til Marit Valla for foredraget "Molecular subtypes of breast cancer: long term incidence trends and prognostic differences." Arbeidet inngår i Marits doktorgradsarbeide om brystkreft.Prisen for beste påskeegg gikk til Justyna Sliwinska fra Vestfold og posterprisen til Charlotte Vaysse, OUS.

marit valla

Fordi  data i foredraget ennå ikke er publisert, kan ikke dette publiseres i sin helhet, men sammendraget finner du her.
Marit Valla ble cand.med ved Universitetet i Bergen i 2002, og startet ved Avdeling for patologi og medisinsk genetikk ved St. Olavs hospital i 2007. I 2013 ble hun spesialist i patologi, og i 2014 startet hun som PhD-stipendiat i Breast Cancer Subtypes (BCS)-gruppen ved NTNU. Gruppen ledes av professor i patologi Anna Mary Bofin og professor i epidemiologi Lars Johan Vatten.  Hennes PhD-prosjekt har tittelen “Breast cancer incidence and prognosis -studies of time trends, molecular subtypes, and prognostic markers”. I BCS-gruppen jobbes med vev fra brystkreftsvulster som spenner over et stort tidsrom (1961-2013), og i det første arbeidet studeres endringer over tid i insidens og prognose for de molekylære subtypene av brystkreft. I de neste arbeidene fokuseres på proliferasjon, som er vist å være svært viktig for kreftutvikling. Hovedveileder er Anna Bofin (Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU), og biveiledere er Signe Opdahl (Institutt for samfunnsmedisin, NTNU) og Lars Andreas Akslen (Centre for Cancer Biomarkers, UIB). PhD-stipendiet kombineres med en 10% stilling som universitetslektor ved instituttgruppe for anatomi, patologi og rettsmedisin ved NTNU og noe diagnostisk arbeid ved patologiavdelingen på St. Olavs Hospital.

Gratulerer! 

Prisen for beste poster gikk til forskning på fettvev i mamma. Posteren ble fremhevet for sin originale tilnærming.  Prisvinneren kunne selv ikke være tilstede, men prisen ble tatt imot av sisteforfatter Jon Lømo. Abstraktet finner du i kursheftet
 vinnerposter 2016

 Sist, men ikke minst: Beømmelseskomiteens morsomste pris, nemlig kåringen av beste påske-egg (eller påskenøtt, som en rekke deltakere hevdet det skulle hete).
Påske-egg-prisen gikk i år til LIS-lege ved avdelingen i Tønsberg, Justyna Sliwinska, for hennes presentasjon av egg/nøtt nr 6: leishmaniasis i neseslimhinne, og med hennes egne illustrasjoner, som imponerte komiteen. Differensialdiagnosene ble illustrert med historiske tegninger fra en tid før fotografiet var oppfunnet. En anderledes presentasjon! Påskeegg nr 6 med illustrasjonene finner du her.

marit med påskeegg og diplom