Den norske patologforening

2016

Nesten helt nytt styre i DNP!

Ying Chen går inn i sin 3. periode som styreleder, men med store utskiftninger i styret. Ingvild Koren Lobmaier, som har hatt en fast hånd på regnskap og utdanningsutvalg, følger med videre, men resten av styret er nytt: Rolf Bruun Bie rykker opp fra varapost til styremedlem, sammen med Ok Målfrid Mangrud, Elisabeth Wik og Ingrid Lott. Nytt varamedlem er Tor Vikan Rise.
17. april 2016

Valgkomiteen representert ved Lars Akslen, forklarte den utfordrende situasjonen komiteen sto i med de store utskiftingene. For å bevare kontinuiteten gikk derfor komiteen til det skritt å  anmode Ying Chen om å fortsette enda en periode. At hun lot seg overtale, ble mottatt med akklamasjon av årsmøtet, som takket for mangeårig innsats til nå.
ying

Ying Chen er til det daglige avdelingsoverlege og leder på patologen på Ahus, forsker på mammapatologi, er aktiv innen cytologisk diagnostikk og går av og til bokstavelig talt i spagaten. Noe vi andre med lavere aktivitetsnivå har forståelse for. De som vil vite mer, henvises til portrettintervju i Tidsskriftet.

rolf bruun bie

Rolf Bruun Bie en ekte skandinav med medisinerutdanning fra København og spesialistutdanning fra Sverige (Jönköping) og Radiumhospitalet i Oslo. Fra 1999 har han ledet patologiavdelingen i Kristiansand. Hans mer skjulte evner innen "stand-up" fikk patologene gleden av på årsmøtemiddagen. Erfaringene som stevnelege i boksing kan også være nyttig framover.

ingvild

Ingvild Koren Lobmaier gikk rett fra legeutdannelse i Leipzig i 2004  til LIS-stilling på Rikshospitalet, der hun også i flere år var tilknyttet rettspatologi. Hun er spesialist fra 2013 og arbeider til daglig i hovedsak med sarkomer og cytologi. Dette blir hennes andre styreperiode.

 Ok Målfrid Mangrud studerte medisin i Liverpool og er spesialist fra 2010. Etter opphold i Stavanger, der hun disputerte i 2014 på prognostiske faktorer i blære, er hun tilbake på Lillehammer. Hovedinteresser er fortsatt uro-patologi, samt gastro. Ok er medlem av Kvalitetsutvalget.

Elisabeth Wik

Elisabeth Wik er kjent for DNP-medlemmene som prisvinner på ESP-kongressen i Beograd i fjor og i år som vinner av Kreyberg-prisen. Hun ble cand med i 1999 og har mange år med klinisk erfaring fra gyn/obst på Haukeland. I 2013 disputerte hun samme sted på endometrikarsinomer  og er nå i kombinert LIS og forskerstilling. 

Ingrid Lott

Ingrid Lott er YLF-representant og LIS i Tromsø. Hun er styrets 5.utenlandsstudent, med medisinstudium fra Australia, men født og oppvokst på Hadeland. Oppholdet i Australia var innledningsvis for forskning, men endte opp som medisinstudium, med eksamensår 2013, og påfølgende turnustjeneste ved Royal Brisbane and Women's Hospital (RBWH), det største sykehuset i staten Queensland. Hennes interesse for patologi ble vekket gjennom kontakt med patologer ved multidisiplinære møter. Ingrid reiste derfor til Tromsø for å hospitere ved patologiavdelingen, noe som ga mersmak og import av australsk ektemann. Etter ett år i patologien er hun fortsatt sikker på valget, både av fag og mann. 

tor vikan rise

Varamedlem er Tor Vikan Rise. Han er konstituert overlege med 4 år i faget og spesialinteresse sarkomer. I tillegg underviser han i en 10% stilling ved det medisinske fakultetet ved NTNU. Han er fra før medlem i kurs og utdanningsutvalget i Dnp.