Norsk bronse i Køln

Den europeiske patologikongressen var i år internasjonal (ESP/IAP), med over 4000 deltagere fra mer enn130 land. Medisinstudent Amalie Abrahamsen Svanøe fra forskerlinjen i Bergen fikk pris for tredje beste "oral presentation", om brystkreft hos yngre kvinner. Her er de tre bronse, gull og sølv-vinnerne flankert av ESP-president og leder av bedømmelseskomiteen.
Amalie Abrahamsen Svanøe er en av PhD-kandidatene ved CCBio,
Amalie Abrahamsen Svanøe er en av PhD-kandidatene ved CCBio,

Amalie Abrahamsen Svanøe er en av PhD-kandidatene ved CCBio, som nok en gang imponerte internasjonalt. Forskningsbidraget hadde den fulle tittel "Age related gene expression patterns and subtype profile in breast cancer". Amalies veileder er prisvinneren fra i fjor, Elisabeth Wik, og Lars Akslen.

I tillegg til flere postere, var det også andre muntlige bidrag fra Norge. Sura Aziz, også hun fra CCBio, bidro med foredraget: "Microvascular proliferation is significantly associated with the Her2 positive, triple negative, and basal-like phenotypes in breast carcinoma". G. Cecilie Alfsen bidro med to foredrag om henholdsvis den nye norske obduksjonsloven og om patologer som bidragsytere i overvåkingen av unaturlig død. Cecilie foreslo på årsmøtet i ESP også å opprette en ny Working Group  i ESP, om Autopsy pathology og skal lede denne framover.

Tilsammen ca 25 norske patologer var representert i Køln.