Den norske patologforening

2016

Ny leder i NFKC

Sveinung Wergeland Sørbye er valgt som ny leder av Norsk Forening for Klinisk Cytologi på årsmøtet i januar. Sørbye har en doktorgrad innen sarkompatologi, men er vel best kjent for mange av oss som en engasjert kollega på temaene cervix-patologi, screening og HPV-testing.
11. februar 2016

Sveinung er også blant mye annet en uredd og tydelig forsvarer for HPV-vaksinen, med utallige innlegg på radio, i presse og sosiale media.
Vi gratulerer med vervet.

Tidligre leder Hans Kristian Haugland fortsetter som styremedlem.