Patologien på Ahus klar for akkreditering

Etter flere års forberedelser er nå også avdeling for patologi på Ahus klar for akkreditering. Avdelingen satser høyt og har fått godkjent akkrediteringssøknad av den laboratorietekniske delen av både cytologi og histologi, samt store deler av diagnostikken.

Erfaringer fra andre patologiavdelingers akkrediteringsprosesser har vært verdifulle i prosessen og akkrediteringsgruppa har blant annet besøkt avdelingene i Tromsø, Sørlandet og Tønsberg. Ahus skiller seg fra de andre avdelingene ved å favne større områder av diagnostikken og har søkt godkjent diagnostisering av sykdommer i GI-trakt, urologiske organer, mammae og lunger, samt cytologiske diagnoser. Tett samarbeid med ansatte fra kvalitetsenheten i divisjonen og dedikerte ansatte har vært en forutsetning. Ahus fikk ros fra Norsk Akkredtiering (NA) for sitt gode kvalitetssystem, som er godt implementert. Oppslag om akkrediteringen på hjemmesiden til Ahus finner du her.

Akkreditering av legediagnostikken krever ringtest med eksterne deltagere. Slike system eksisterer mellom flere akkrediterte avdelinger i Norge, men er basert på sirkulering av snitt. Ahus har invitert flere sykehus til deltagelse i ringtest-samlinger innen GI, mamma, urologi og lunge, hver over én dag.