Per Brandtzæg er død.

En av Norges mest meritterte - og sikkert mest sympatiske - forskere gikk bort 11.september 2016. Best kjent er Per Brandtzæg for sine banebrytende arbeider om slimhinnenes immunologi, men da han ble kåret til æresmedlem av DNP i 1998, var det hans engasjement for forskningens kår som ble fremhevet. "Han er Terje Vigen i norsk medisinsk forskning, som ror til kongen når det blir for magre kår i lille Norge", het det den gang.

Per Brandtzæg stiftet og ledet LIIPAT (Laboratorium for immunhistokjemi og immunpatologi) ved Rikshospitalet i en mannsalder og var blant mye annet en pionér i innføringen av immunhistokjemiske teknikker i Norge. Samarbeidet med patologene var tett, og hans - eller hans doktoranders - vakre fluorescensbilder fra lymfoid vev i tarm, spyttkjertler eller annet vev var fast innslag på møtene. Mange av oss tolket det faktum at han ikke var medlem av legeforeningen, og derfor "bare" assosiert medlem av DNP, som noe eksotisk - for var han ikke patolog? Han som kjempet for å få flere leger inn i forskning? Og som bidro på alle kurs og møter? Og i tillegg hadde kontor midt i blant oss? Da man skulle velge et verdig æresmedlem på 75-års jubileumsmøtet på Grand, var Per Brandtzæg et naturlig valg.

Per Brandtzægs bidrag for vår forståelse av patologiske prosesser i slimhinnene kan ikke overvurderes. En rekke patologer har hatt gleden av å ha ham som veileder på sin doktorgrad og å arbeide under hans veiledning. 

Hans engasjement i det offentlige rom begrenset seg ikke bare til immunologi og forskningspolitikk. Han er også kjent som en av talsmennene for gjenopptagelsen av Torgersen-saken. En av hans mange artikler om det han omtalte som justismordet finner du her.

En god oversikt over hans virke finnes i Norsk biografisk leksikon. Et intervju med Per i Bladet Forskning fra 2006 gir et innblikk i hans vennlige personlighet, som ingen kunne unngå å bli preget av.
Nekrologen i Aftenposten er skrevet av hans kolleger ved Rikshospitalet.

Per Brandtzæg bisettes 22.september kl 13.00, Bakkehaugen kirke på Tåsen i Oslo.