Placentapatologi - ny disputas!

15.juni forsvarer Gitta Turowski sitt arbeid om klassifisering av sykelige forandringer i placenta. Fokus på perinatal- og placentapatologi på OUS gir frukter, med to disputaser på kort tid. Gitta er godt kjent for de fleste norske patologer som har nytt godt av hennes placentakompendium eller deltatt i kurs, og kommer også snart med bok om temaet.
gitta 2015 krympet
Gitta

Gitta Turowski er også leder for den aktuelle faggruppen i DNP. Artikkelen med oversikt over det nye klassifikasjonssystemet finner du på DNPs faggruppeside.

Tema for prøveforelseningen er "Fetal Demise and Assessment of Placental Chorionic Villous Thrombosis and Sclerosis." Lenke med mer om disputasen finner du her.

Gittas veileder har vært professor Borghild Roald.